Accattari vurrìa...

Accattari vurrìa 'na virrinedda,
di notti la to porta spurtusari;
vidiri, figghia mia, quantu si' bedda
quannu ti spogghi, prima di curcari;
ma timu ca nun fussi tantu bedda,
ca l'occhi nun m'avìssitu a 'nnurbari,
lassa la porta misa a spaccazzedda;
ad occhi chiusi ti vegnu a truvari


(testu musicatu di na puisìa di Luiggi Capuana)