Si rici di situazioni, modu di fari assolutaminti inutili, esempio "parrari ammatula", tipicu ri cu runa boni cunsìgghi a ccu'unn'ì voli séntiri.

Bibbliografìa cancia

Anna Mosca Pilato, Parlàri ammatula... Proverbi, modi di dire, giochi e filastrocche nella tradizione siciliana, TEV Registri Vaccaro, 2003.