Eh Cumpari è na canzuni siciliana tradizziunali. Lu testu si sviluppa n forma di filastrocca. Diversi virsioni e riadattamenti foru fatti ntê Stati Uniti a pàrtiri di l'anni '50. La canzuni cumpari puru ntô film The Godfather di Francis Ford Coppola nti l'anni '70. E' citata puru ntô la canzuni de lu grupu musicali Chicago Saturday in the Park (1972).

Eh cumpari, ci vo sunari

Chi si sona

U friscalettu

E comu si sona u friscalettu

U friscalette, tipiti tipiti tam


Eh cumpari, ci vo sunari

Chi si sona

U saxofona

E comu si sona u saxofona

Tu tu tu tu u saxofona

U friscalette, tipiti tipiti tam


Eh cumpari, ci vo sunari

Chi si sona

U mandolinu

E comu si sona u mandolinu

A pling a pling, u mandulin

Tu tu tu tu u saxofona

U friscalette, tipiti tipiti tam


Eh cumpari, ci vo sunari

Chi si sona

U viulinu

E comu si sona u viulinu

A zing a zing, u viulin

A pling a pling, u mandulin

Tu tu tu tu u saxofona

U friscalette, tipiti tipiti tam


Eh cumpari, ci vo sunari

Chi si sona

A la trumbetta

Ma comu si sona a la trumbetta

Papapapa a la trumbetta

A zing a zing, u viulin

A pling a pling, u mandulin

Tu tu tu tu u saxofona

U friscalette, tipiti tipiti tam


Eh cumpari, ci vo sunari

Chi si sona

A la trombona

Ma comu si sona a la trombona

A fumma a fumma a la trombona

Pa-pa pa-pa pa la trumbetta

A zing a zing, u viulin

A pling a pling, u mandulin

Tu tu tu tu u saxofona

U friscalette, tipiti tipiti tam