Màsculu

armali o chianta di sessu masculinu
Simmùlu di Marti, lu ddiu di guerra.

Lu màsculu è n'èssiri umanu adurtu di sessu maschili, l'oppostu di fìmmina.