Ordini di la confessioni Renova­mini

L'Ordini di la Confessioni Renovamini è la traduzzioni siciliana di nu trattatu attribbuitu a Birnardinu di Siena (Bernardinus Senensis).