Samfylkingin

Samfylkingin è nu partitu pulìticu di l'Islanna.