Sistema extrasulari

Nu sistema extrasulari è nu sistema di corpi cilesti formatu di armenu na stidda e àutri corpi cilesti chi òrbitanu tornu tornu a idda. Li àutri corpi pònnu essiri pianeti e/o stiddi.