Cunṭriḃuti 'mportantiCancia

PruṝammiCancia

(1)Ṭraduziùni di li vuci criati ni la Wiki 'taliana;
(2)criaziùni di nôvi vuci ni la linğua Ṡiciliana:

Ṭraduçìri macari aûtri vuci.